БИБЛИОГРАФИЈА

Посебна издања (монографије и брошуре):

Радикали у Србији, идеје и покрет 1881 – 1903, Балканолошки институт САНУ, посебна издања бр. 41, Београд 1990, стр. 252

„Српска држава Немањића 1199-1321“, Илустрована историја Срба, књ. 2, Београд 1991, стр. 84

„Српска држава Немањића 1321-1371“, Илустрована историја Срба, књ.3, Београд 1991, стр. 84

„Српска деспотовина“, Илустрована историја Срба, књ. 7, Београд 1992, стр. 84

„Србија 1815-1858“, Илустрована историја Срба, књ. 10, Београд 1995, стр. 84

Успон и пад српске идеје, Балканолошки институт САНУ, посебна издања бр. 54, Београд 1994, стр. 354; Београд 1995 (друго издање) стр. 407

Огледи о распаду Југославије, Центар за српске студије, Београд 1995, стр. 64

Ми и они, Хришћанска мисао, Београд-Ваљево 1997, стр. 193

Нова историја српског народа, L’age d’homme, Београд-Лозана 2000, Београд 2002. (друго издање), стр. 349 (коаутор, Д. Батаковић, А. Фотић, Н. Самарџић.)

Нова историја српског народа (на корејском), Сеул 2001 (коаутор, Д, Батаковић, А. Фотић, Н. Самарџић)

Histoire du peuple serbe, , Lausanne – Paris, 2005 (коаутор, Д. Батаковић, А. Фотић, Н. Самарџић.)

Изневерена револуција – 5. октобар 2000, Чигоја, Београд 2005, стр. 366

Лица и наличј – Изневерена револуција 2, Чигоја, Београд 2006, стр. 231

The Democratic Revolution Betrayed – Serbia in Our Times, Čigoja, Belgrade 2006, str. 292

Пепео над морем, Завод за издавање уџбеника, Београд 2011, стр. 254

Деца Виљема Тела и њихова земља – приче из Швајцарске (у рукопису)

Чланци и расправе:

„The Constitution of 1888 in Serbia“, Serbian Studies, vol 1, No 3, Chicago 1981, 99-107

„Српске политичке странке после уједињења (1918-1919)“, Србија на крају Првог светског рата, зборник радова, Историјски институт, Београд 1989, 137-142

„Migrations Resulting from Peasant Upheavals in Serbia During the 19th Century“, Migrations in Balkan History, posebna izdanja Balkanološkog instituta SANU, br. 39, Beograd 1989, 91-96

„Извори идеологије Радикалне странке у Србији 1881-1903“, Историјски часопис XXXVI, Београд 1989, 125-147

„Надмоћ писца“, Слободан Јовановић у свом времену и данас, зборник радова, Правни факултет, Београд 1991, 340-351

„У сенци Велике Британије“, Сербиа и коментари, Београд 1991, 223-231

„The French Radical Movement and the Radical Party in Serbia – A Parallel Analysis of Ideologies“, Scholar, Mentor, Patriot, Essays in honor of prof. Dimitrije Djordjevic, Columbia University, New York 1992, 135-147

„Светозар Марковић, Љубен Каравелов и Радикална странка“, Светозар Марковић и Љубен Каравелов, зборник радова, Балканолошки институт САНУ, посебна издања бр. 47, Београд 1992, 92-104

„L’Orde democratique comme modele d’Etat national“, Dialogue, No. 11, Paris, septembre 1994, 35-53

„Политичка Србија“, Словенски југ, 1994, 23-33.

Misconceptions About Yugoslavia – causes and effectes, L’Age d’Homme, Lausanne 1994; Center For Serbian Studies 19952.

Misconceptions About Bosnia-Herzegovina – contradictions in terms, L’Age d’Homme, Lausanne 1994; Center For Serbian Studies 19952.

Causes of the Yugoslav Dissolution, Center For Serbian Studies, Belgrade 1995.

Bosnie-Herzegovine : Les erreurs d’approche, L’Age d’Homme, Paris 1995.

„Идеје европског радикализма и Народна радикална странка у Србији“, Европа и Срби, Зборник радова књ. 13, Историјски институт, Београд 1996, 275-284

„Повести о четири београдске породице“, Приче о Београду, Београд 1996, 137-145

„Politics“, Serbia Now, Center For Serbian Studies, Belgrade 1996, 37-48

„The Yugoslav Idea and the Unification of 1918“, Balcanica XXVII, 1996, 157-182.

“Nationale Minderheiten und Ihre Rechte: Serbien und die Kosovo-Frage”, Europaische Rundschau, No 4, Wien 1996, 125-132

„Causes of the Dissolution of Yugoslavia“, Dialogue 6/23, Paris 1997, 38-47

National Minorities and Their Rights, Center For Serbian Studies, Belgade 1996.

National Minorities and Their Rights 2, Center For Serbian Studies, Belgrade 1997.

Prospects of Balkan Cooperation, Center For Serbian Studies, Belgrade 1997.

„Идеологија Народне радикалне странке и Никола Пашић“, Никола Пашић: живот и дело, зборник радова, Београд 1997, 145-161

“Слободан Јовановић – конзервативац или демократ”, Слободан Јовановић – личност и дело, САНУ, књ. XC, Београд 1998, 663-672

„National Minorities and their Rights“, Устав – Lex Superior, Београд 2004, 437-445

„The Serbian Radical Movement 1881 – 1903: A Historical Aspect“, Balcanica XXXVI, Beograd 2006, 129-151

„Sources of the Ideology of the Serbian Radical Movement 1881 – 1903“, Balcanica XXXVII, Beograd 2007, 125-143

Предговори и прикази:

Нил Балфур, Сели Мекеј, Кнез Павле Кађорђевић, једна закаснела биографија, Београд 1990, Предговор 7-12

Dušan T. Bataković, The Kosovo Chronicles, Belgrade 1992, Preface, 5-7

Коста Ст. Павловић, Слободан Јовановић у емиграциј: разговори и записи, Београд 1993, Предговор, 9-12

Радомир Милошевић-Чеда, Закаснели рапорт, Београд 1996, Предговор, 5-8

Barbara Jelavich, History of the Balkans, vols. 2, Cambridge University Press, 1983, Balcanica XVI-XVII, Beograd 1985-86, 333-336

Ivo Banac, The National Question in Yugoslavia: origins, history, politics, Cornell University Press, 1985, Balcanica XVI-XVII, Beograd 1985-86, 344-348

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *